close
close

Dag van de Aarde 2024: navigeren door de toekomst van natuurbehoud

Sean Ripley is hoofdecoloog bij Mace

Nu we vandaag (22 april) de Dag van de Aarde vieren, is het tijd om na te denken over de belangrijke verschuivingen in het milieubeleid die in Engeland zijn doorgevoerd en die de toekomst van natuurbehoud zullen vormgeven door middel van verplichte groei van de biodiversiteit.

“Laten we ons deze Dag van de Aarde allemaal inzetten voor een toekomst waarin ecologische gezondheid en menselijke vooruitgang harmonieus naast elkaar bestaan”

Biodiversiteit omvat het planten- en dierenleven in de wereld, in alle vormen en interacties. Het varieert van genen tot soorten tot ecosystemen, en het is van belang omdat het de essentiële voordelen ondersteunt die we genieten van onze natuurlijke omgeving.

Zonder biodiversiteit zouden onze economie, gezondheid en welzijn eronder lijden. Dat is de reden waarom het focussen op de groei van de biodiversiteit en de veerkracht een kernonderdeel is van verantwoord ondernemen – en waarom we de recente verschuivingen in de regelgeving moeten verwelkomen die bedoeld zijn om de natuurlijke wereld om ons heen te versterken.

Wat is er veranderd?

Een impactvolle verschuiving voor Engeland: de verplichte Biodiversity Net Gain (BNG) is ingevoerd voor bouwprojecten. De veranderingen moeten ervoor zorgen dat de natuur niet wordt vernietigd, maar wordt geregenereerd als onderdeel van de ontwikkeling.

De BNG-wetgeving, opgelegd onder de Milieuwet 2021 en operationeel via de wijzigingen in de Ruimtelijke Ordeningwet 1990, biedt het potentieel om een ​​begin te maken met het genezen van habitats en wilde dieren. Het daagt zowel ontwikkelaars, ontwerpers als ecologen uit om zich aan te passen aan nieuwe manieren van werken – en nieuwe manieren om alle levende wezens om hen heen te beschouwen.

Onder de veranderingen vereisen bouwvergunningen in Engeland nu een minimum van 10 procent BNG en een inzet voor het vergroten van de veerkracht van de biodiversiteit, plus kleine locaties moeten er ook voor zorgen dat habitats voor ten minste 30 jaar veilig worden gesteld.

Worden alle ontwikkelingen beïnvloed?

Centraal bij het begrijpen van deze verschuivingen in de regelgeving is inzicht in de vrijstellingen binnen het wetgevingskader.

Toegestane ontwikkeling, Kroonontwikkeling en bepaalde zelfbouwprojecten behoren tot de projecten die zijn vrijgesteld van de BNG-vereiste, hoewel de criteria onderhevig zijn aan genuanceerde overwegingen zoals habitatgrootte en status van beschermd gebied.

Het begrijpen van deze vrijstellingen is van het grootste belang voor degenen die de complexiteit van het planningsproces moeten doorgronden.

Het planningsproces in vijf stappen

Navigeren door het BNG-landschap moet op een gestructureerde manier gebeuren, maar kan eenvoudig worden uitgelegd binnen een planningsproces in vijf stappen. Elke stap vereist een rigoureuze samenwerking tussen ontwikkelaars, ontwerpers en ecologische experts:

  1. Controleer lokale plannen: Lokale planningsautoriteiten (LPA’s) hebben vaak specifieke BNG-vereisten ingebed in hun lokale plannen en beleid. Belangrijk is dat de verplichte nettowinst van 10 procent als een absoluut minimum dient, waarbij sommige LPA’s een hoger percentage nodig hebben om in lijn te komen met de lokale biodiversiteitsdoelstellingen en natuurbehoudsprioriteiten.
  2. Advies vóór toepassing: Vroegtijdige samenwerking met lokale autoriteiten en ecologische adviseurs is van cruciaal belang om de lokale vereisten te verduidelijken en mitigatiestrategieën te verkennen die zijn afgestemd op de ecologische context van de locatie. In deze fase kan het overwegen van een mitigerende hiërarchietoepassing worden overwogen. Dit zijn voorgestelde maatregelen om de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit te minimaliseren en de biodiversiteit ter plaatse proactief te verbeteren.
  3. Planningsaanvraag: Een hoeksteen van het BNG-proces; de fase van de planningsaanvraag vereist dat ontwikkelaars een uitgebreide verklaring over biodiversiteitswinst indienen. Dit document schetst de beoordeling van de biodiversiteitswaarde voorafgaand aan de ontwikkeling, de stappen die zijn genomen om de negatieve gevolgen te verzachten, de voorgestelde verbeteringen van de biodiversiteit ter plaatse en potentiële bijdragen aan de biodiversiteit elders. Door op dit moment robuuste informatie te verstrekken, wordt het goedkeuringsproces gestroomlijnd en vertragingen verminderd.
  4. BNG op afstand: In gevallen waarin de BNG-doelstellingen op locatie niet volledig kunnen worden gehaald, moeten ontwikkelaars externe opties verkennen. Dit kan het aangaan van Sectie 106-overeenkomsten of instandhoudingsconvenanten inhouden om de verbetering van de biodiversiteit elders veilig te stellen. Het selecteren en registreren van offsite land in het register van Natural England is van cruciaal belang, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de nabijheid en ecologische connectiviteit met de ontwikkelingslocatie.
  5. Lozing BNG voorwaarden: Na het verkrijgen van een bouwvergunning krijgen ontwikkelaars de taak een alomvattend plan voor biodiversiteitswinst in te dienen. Dit plan, onder voorbehoud van goedkeuring door de LPA, omvat wettelijke berekeningen van biodiversiteitsstatistieken, habitatplannen voor en na de ontwikkeling, protocollen voor habitatbeheer en monitoring, en documentatie over bijdragen aan de biodiversiteit buiten de locatie. Als u aan deze voorwaarden voldoet, weet u zeker dat u gedurende de hele projectlevenscyclus aan de BNG-verplichtingen voldoet.

De doeltreffendheid van het planningsproces in vijf stappen hangt af van proactieve samenwerking tussen ontwikkelaars, ontwerpers, ecologen en regelgevende instanties. Door een holistische benadering te omarmen die gebaseerd is op ecologische integriteit en duurzaamheidsprincipes, kunnen belanghebbenden navigeren door de complexiteit van de BNG-wetgeving en tegelijkertijd synergieën bevorderen tussen ontwikkelingsambities en natuurbehoudsdoelstellingen.

De komst van de BNG-wetgeving luidt een paradigmaverschuiving in het milieubeheer in, die een harmonieuze mix van ecologisch rentmeesterschap en duurzame ontwikkeling vereist.

Laten we ons deze Dag van de Aarde allemaal inzetten voor een toekomst waarin ecologische gezondheid en menselijke vooruitgang harmonieus naast elkaar bestaan. Door deze veranderingen met een vooruitziende blik en samenwerking te omarmen, kunnen we een toekomst creëren waarin ecologische vitaliteit naast de menselijke vooruitgang gedijt. Samen kunnen we de zaden zaaien voor een biodiverse, duurzame toekomst.